วัฒนธรรมองค์กร

สไตล์ของชาวซวนลี่คือ:

ทำให้ดีที่สุดและยืนยันในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสร้างสรรค์นวัตกรรมและยืนหยัดในนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ค่านิยมหลักของ Xuanli:

ลูกค้ามาก่อน คุณภาพมาก่อน การแสวงหาความเป็นเลิศ ความจริงใจ การทำงานเป็นทีม และความเคารพต่อบุคคล

วิสัยทัศน์ของบริษัท:

ในอีก 5 ปีข้างหน้าในอุตสาหกรรมย่อย

ในการเป็นองค์กรมาตรฐาน ให้มีความเชี่ยวชาญและประณีต และลึกซึ้งและกว้าง

f860b73f