พิเศษ

  • ระบบพลังงาน

    ระบบพลังงาน

    ระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์จ่ายไฟอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยหม้อไอน้ำของโรงไฟฟ้า กังหันไอน้ำ กังหันก๊าซ กังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง...
    อ่านเพิ่มเติม